Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

A Case Report of Chronic Low Back Pain with Ochronosis

Süha YALÇIN 1 ,Tülay TİFTİK 1 ,Murat KARA 1 ,İlkay KARABAY 1 ,Murat Ersöz 2 ,Selami AKKUŞ 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.09734

Reported here is a 47-year-old man with ochronosis and ongoing low back and leg pain symptoms who underwent low back surgery due to lumbar disc hernia. Presenting this patient, we caution clinicians to consider ochronosis in the differential diagnosis of lumbar discopathy, and we would like to emphasize again the roles of x-ray imaging as an initial diagnostic method and conservative treatment before surgical interventions for relevant pathologies.

 


 

Turkish

 

Başlık: Kronik Bel Ağrısı Olan Bir Okronozis Olgusu

 

Anahtar kelimeler: Okronozis, alkaptonüri, lomber disk hernisi, bel cerrahisi

 

Bu makalede, lomber disk hernisi tanısıyla opere olan ancak bel ve bacak ağrısı şikayetleri devam eden okronozis teşhisli 47 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Bu vakayla birlikte, klinisyenlerin, lomber diskopati ayırıcı tanısında okronozisi değerlendirmeleri için dikkat çekmek, direkt grafinin ilk tanısal metod olduğu ve benzer durumlarda cerrahi tedaviden önce konservatif tedavinin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Keywords : Ochronosis, alkaptonuria, lumbar disc herniation, low back surgery