Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Servikal Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Görülen Dirençli Ortostatik Hipotansiyon
Bahar DERNEK 1 ,Aydan ORAL 1 ,Resa AYDIN 1 ,Nalan ÇAPAN 1 ,Sina ESMAEİLZADEH 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.91979 Servikal ve üst torakal spinal kord yaralanmalarında, sempatik sistemin vücuttaki yaygın inervasyonunun zarar görmesi ve parasempatik kranial inervasyonun korunması nedeniyle karşılanamayan parasempatik sistem etkisi ile birlikte görülen sempatik sistemin bozukluğu bazı olgularda dirençli ortostatik hipotansiyona neden olabilmektedir. Medikal tedavide mineralokortikoidler, adrenerjik ajanlar kullanılmakla birlikte, abdominal yastık ile kompresyon cihazı gibi farmakolojik olmayan yöntemler de kullanılabilmektedir. Bu olgu sunumunda, 5. servikal vertebra kompresyon fraktürü sonrası dirençli ortostatik hipotansiyonu ortaya çıkan 21 yaşında bir erkek hastada mineralokortikoid tedavisi ile kuadriseps ve tibialis anterior kaslarına elektriksel stimülasyon uygulanmasının sonuçları ve ortostatik hipotansiyondaki tedavi stratejileri tartışılmıştır. Keywords : Servikal spinal kord yaralanması, ortostatik hipotansiyon, tedavi