Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Başak Yücel 1
1 ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ‹stanbul, Türkiye Keywords :