Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi ile Uygulanan Tedavi Yöntemleri Arasındaki İlişki
Sumru Özel 1 ,Canan Çulha 1 ,Sibel Ünsal-Delialioğlu 1 ,İlker Fatih Sarı 1 ,Kurtuluş Köklü 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye Keywords :