Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Akut El Bileği Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Persistan Median Arter Trombozu
Elif Nisa Ünlü 1 ,Feray Soyupek 2 ,Ömer Yılmaz 3 ,Aykut Recep Aktaş 3 ,Ural Koç 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Keywords :