Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Diz osteoartriti olan yaşlı hastaların ev egzersiz tedavisine uyumu

Saime Ay 1 ,Deniz Evcik 2 ,Yeşim Gökçe-Kutsal 3 ,Füsun Toraman 4 ,Müesser Okumuş 5 ,Sibel Eyigör 6 ,Nilay Şahin 7
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ufuk University, Ankara, Turkey
2 Department of Therapy and Rehabilitation, Haymana Vocational Health School, Ankara University, Ankara, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
5 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
7 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Meram University, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tftrd.2016.54189 Amaç: Bu çalışmada diz osteoartriti olan yaşlı hastaların ev egzersiz programına uyumları değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2012 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine diz osteoartriti nedeni ile başvuran 65 yaş üstü 72 hasta (54 kadın, 18 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastalara ev egzersiz programı verildi. Egzersizleri bir ay boyunca günde iki kez 10 tekrar şeklinde yapmaları önerildi. Hastaların demografik verileri, eşlik eden hastalıkları, önceden egzersiz yapıp yapmadıkları ve egzersiz uyumları değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastaların ev egzersiz programına uyumları %62.5 idi. Erkekler kadın hastalara kıyasla egzersiz programına daha uyumlu iken yüksek eğitim düzeyi ve eşlik eden hastalıkların varlığı zayıf uyum ile ilişkiliydi.

Sonuç: Yaşlı hastaların ev egzersiz programlarına uyumu zordur ve birçok değişken uyumu etkilemektedir. Keywords : Uyum; egzersiz; yaşlı