Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Gezici-geçici osteoporoz: Doğum sonrası iki taraflı dize atipik yayılım

Gülnur Tasçı Bozbaş 1 ,Gülcan Gürer 1 ,Ömer Faruk Şendur 1 ,Aslı Gül Alkan 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Adnan Menderes University, Aydın, Turkey DOI : 10.5606/tftrd.2016.01709 Geçici osteoporoz, kemik iliği ödemi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Özellikle gebeliğin son trimesterinde görülür ve doğumla birlikte spontan olarak iyileşir. Bu hastalık genellikle kalça eklemini etkilerken, nadiren diz, ayak bileği ve ayak eklemlerine yayılım gösterir. Bu yazıda, gebeliğinin son trimesterinde kalçada geçici osteoporoz gelişen ve doğum sonrası iki taraflı diz eklemlerine yayılım gösteren 35 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hastalığın postpartum dönemde spontan iyileşmesi beklenirken, olgumuzda ilginç bir şekilde geçici osteoporoz diz eklemine yayıldı. Bildiğimiz kadarıyla, bu postpartum dönemde geçici osteoporozun diz eklemine yayılım gösterdiği ilk olgudur. Keywords : İki taraflı diz; gebelik; bölgesel yayılan osteoporoz; geçici kemik iliği ödemi; geçici osteoporoz