Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Dirençli ortostatik hipotansiyonun eşlik ettiği servikal spinal kord yaralanması: Olgu sunumu

Bahar Dernek 1 ,Aydan Oral 1 ,Resa Aydın 1 ,Nalan Çapan 1 ,Sina Esmaeilzadeh 1
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5606/tftrd.2016.91979 Servikal ve üst torakal spinal kord yaralanmalarında sempatik sistemin vücuttaki yaygın inervasyonunun zarar görmesi ve parasempatik kraniyal inervasyonun korunması nedeniyle karşılanamayan parasempatik sistem etkisi ve sempatik sistemin bozukluğu, bazı hastalarda dirençli ortostatik hipotansiyona neden olabilmektedir. Medikal tedavi mineralokortikoidler ve adrenerjik ajanlardan oluşmakla birlikte, abdominal yastık ve kompresyon cihazı gibi farmakolojik olmayan yöntemler de kullanılabilmektedir. Bu yazıda, beşinci servikal vertebra kompresyon kırığı sonrası dirençli ortostatik hipotansiyon gelişen 21 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Olgu mineralokortikoid tedavisi ile kuadriseps ve tibialis anterior kaslarına elektriksel stimülasyon ile tedavi edildi. Bu tedavinin sonuçları ve ortostatik hipotansiyonun tedavi stratejileri literatür verileri ışığında tartışıldı. Keywords : Servikal spinal kord yaralanması; ortostatik hipotansiyon; tedavi