Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 2

Zoledronik Asit İnfüzyonu Sonrası Gelişen İnme: Tedavinin Yan Etkisi mi Tesadüf mü?

Asiye Mukaddes Erol 1 ,Canan Çelik 1 ,Seniz Akçay Yalbuzdağ 2 ,Burcu Şentürk 1
1 Clinic of Pyhsical Medicine and Rehabilitation, Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2 Clinic of Pyhsical Medicine and Rehabilitation, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.98475 Zoledronik asit, osteoporoz tedavisinde yıllık olarak uygulanan parenteral bir aminobisfosfonattır. Özellikle birden fazla komorbiditesi olan yaşlı hastalarda, etkinliği ve intravenöz yolla uygulanmasından dolayı oral bifosfonatlara alternatiftir. En sık görülen yan etkileri doz sonrası reaksiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu ve hafif ila orta şiddette hipokalsemidir. Bu yazıda zoledronik asit ile osteoporoz tedavisi sırasında bir gün içinde inme gelişen 67 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Hastanın inme öyküsü ve tekrarlayan inme için diğer risk faktörleri olduğundan, inme gelişimi bir tesadüf olabilir. Bu olgu, geriatrik hastalarda olağan dışı yan etkiler ile zoledronik asit infüzyonuna bağlı inme olasılığına dikkat çekmektedir. Keywords : Osteoporoz; inme; zoledronik asit