Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4

Romatoid Artritli Hastalarda Denge Bozukluğu ve Düşme Riski

Neslihan Bilge METLİ 1 ,Aydan KURTARAN 1 ,Müfit AKYÜZ 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.69379 Amaç: Bu calışmada; romatoid artritli (RA) hastalarda duşme oykusu, duşme korkusu ve duşme riski değerlendirildi ve bunların fonksiyonel durum, denge, disabilite, yurume hızı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Calışmaya 65 RA’lı hasta ve 43 sağlıklı gonullu dahil edildi. Son bir yıl icindeki duşme oykuleri sorgulandı. Hasta grubunda fonksiyonel değerlendirme Steinbrocker fonksiyonel sınıflandırması kullanılarak yapıldı. Duşme korkusu Tinetti’nin Duşme Etki Olceği (Tinetti FES) ile değerlendirildi. Tinetti Denge ve Yurume Testi, Berg Denge Olceği, 10 Metre Yurume Testi, Sureli Kalk ve Yuru Testi, Tek Ayak Uzerinde Durma Testi, Fonksiyonel Uzanma Testi, Sureli Kalk ve Yuru Testi, Tek Ayak Uzerinde Durma Testi, Fonksiyonel Uzanma Testi uygulandı. Disabilite Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hasta grubundaki bireylerin 28’i son bir yıl icinde bir veya daha fazla duşme bildirdi. Bu olguların duşme oykusu olmayanlara gore yaşları daha ileri, hastalık sureleri daha uzun, HAQ skorları daha yuksek, fonksiyonel evreleri daha ileri ve duşme korkuları daha fazlaydı. Tinetti total skora gore 28 (%43,1) hastanın duşuk, 22 (%33,8) hastanın orta ve 15 (%23,1) hastanın yuksek duşme riski vardı.

Sonuç: Duşme uzerinde etkili olabilecek olası risk faktorleri arasında en belirleyici olanları sırasıyla Steinbrocker fonksiyonel evresi ve Tinetti FES skoru olarak saptandı. Keywords : Romatoid artrit, denge bozukluğu, duşme riski