Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Jüvenil İdiopatik Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi Birlikteliğinde Erken Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Selin Özen 1 ,Haydar Gök 1 ,Şehim Kutlay 2
1 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.98957

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ve Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA) nadiren birlikte bulunan çocukluk hastalıklarıdır. Tedavileri arasında non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu, immünosuppresanlar, eklem hareket açıklığı ve güçlendirme egzersizleri ve deformitelerin önlenmesi yer alır. JİA ve AAA tanıları ile birlikte muskuloskeletal deformiteleri olan on dokuz yaşında erkek hastanın klinik ve radyolojik bulguları yanı sıra verilen tedavi sunulmaktadır. Medikal tedaviye rağmen, JİA ve AAA bir arada bulunduğu zaman progressif eklem erozyonu, eklem kontraktürü, kas atrofisi ve osteoporoz gelişmektedir. Bu nedenle ilaç tedavisine ek olarak mutidisipliner yaklaşım, erken ve yoğun rehabilitasyon programı ve rutin takip önem taşımaktadır. Böylece sakatlık azaltılıp hayat kalitesi arttırılabilir.

Keywords : Jüvenil idiopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, anti- tümör nekrozis faktörü