Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Bel Ağrısı Şikayetiyle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Bir Stiff Person Sendromu Olgusu

Belgin Karaoğlan 1 ,Şeyda Öte 1 ,Ebru Köseoğlu 1 ,Elif Balevi 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.57778

Stiff Person Sendromu (SPS); aksiyel, abdominal ve ekstremite kaslarında sertlik ve rijidite ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bazı otoimmün hastalıklarla veya paraneoplastik sendromlarla ilişkilidir. Biz, bel ağrısıyla polikliniğimize başvuran Hashimoto tiroiditli bir SPS vakası sunduk. Fizik muayenede abdominal ve aksiyel kaslarında palpasyonla sertlik dikkat çekiciydi ve belirgin lomber hiperlordozu mevcuttu. Bel aktif eklem hareket açıklığı kısıtlıydı ve robotik yürüyüş paterni vardı. Yapılan elektromiyografi incelemesinde agonist ve antagonist kaslarda sürekli motor ünite aktivitesi izlendi. Beyin omurilik sıvısında anti-glutamik asit dekarboksilaz pozitifliğinin gösterilmesiyle SPS tanısı doğrulandı. Hasta intravenöz immunglobulin, diazepam, baklofen ve germe, güçlendirme, eklem hareket açıklığı egzersizlerine olumlu cevap verdi.

Keywords : Bel ağrısı, Hiperlordoz, Stiff Person Sendromu