Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Anaerobik Spor Branşları ile Serum Nesfatin-1’in İlişki ve Etkileşimi

Ahmet Gökhan Yazıcı 1
1 Department of Physical Training and Sports, Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education, Erzurum, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.57124

Amaç: Enerji dengesi için önemli bir molekül olan Nesfatin-1, 82 aminoasitten oluşan, 9,7 kDa moleküler ağırlığına sahip, hipotalamusta bulunan bir tokluk molekülüdür. Bizde rekabet ve mücadele gerektiren atletizm, boks ve taekwondo branş sporcularının, anaerobik egzersizleri öncesi ve sonrası Nesfatin-1 seviyesini etkileyip etkilemediğini araştırmayı planladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Sporculardan kan örnekleri biyokimya tüplerine alındı. Nesfatin-1 konsantrasyonu ticari olarak satın alınan eliza kiti ile ölçüldü. Bu test de yarışmalı enzim İmmunoassay tekniği kullanıldı. Elde edilen veriler, Wilcoxon İşaretli Sıralar, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Anlamlılık seviyesi olarak 0,01 ve 0,05 alındı.

 

Bulgular: Anaerobik egzersizin sedanter grubu haricindeki aktif spor yaşamlarını devam ettiren, atletizm, boks ve taekwondo sporcularının anaerobik müsabaka egzersizi öncesi ve sonrası Nesfatin-1 değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (path­letics= 0,00, p<0,05; pboxing= 0,00, p<0,05; ptaekwondo=0,00, p<0,05). Bu anlamlı farklılık, tüm gruplar ile sedanter grup arasında varken; aynı zamanda müsabaka egzersizi öncesi ve sonrası tüm grupların Nesfatin-1 seviyeleri arasında da bulunmaktadır. 

 

Sonuç: Nesfatin-1 seviyesindeki bu artış, egzersiz anında ve hemen sonrasında enerji ihtiyacı ile ortaya çıkan açlık hissini bastırmak için salgılanmasına veya egzersiz sırasında ortaya çıkan aşırı enerji üretiminde, enerji dengesini sağlamak üzere nöromüsküler uyaranların bir refleksine bağlı olabilir.

Keywords : Nesfatin-1, anaerobik egzersiz, enerji sistemleri, taekwondo, boks, atletizm