Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Şiddetli İskemik İnme: Olgu Sunumu

Haluk Gümüş 1 ,Halim Yılmaz 2
1 Clinic of Neurology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.04809

Çok yaygın otoimmün kan hastalığı olan idiopatik trombositopenik purpurada (ITP) immünolojik mekanizmalar nedeniyle trombositlerin dekstrüksiyonu nedeniyle trombositopeni görülür. ITP genellikle kanamaya yol açar. Bununla birlikte ITP, nadirde olsa iskemik strokun da dahil olduğu trombotik komplikasyonlara yol açabilmektedir. Biz sol orta serebral arterin trombüsüne bağlı serebral infarkt gelişen ITP’li bir kadın vakayı rapor ettik. Vakamız ITP’li bir hastayı takip ederken bu vakalarda kanamanın yanında ciddi iskemik inmenin de görülebileceği göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir.

Keywords : İdiopatik trombositopenik purpura, inme, trombositopeni, trombüs