Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Ergenlerde Sportif Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

Yavuz Sayar 1 ,Fatma İnci Arıkan 1 ,Medine Ayşin Taşar 1 ,Yıldız Dallar 1
1 Clinic of Pediatrics, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.81905

Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerde düzenli spor yapmanın kemik mineral dansitesi üzerine etkisini değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Elli beş düzenli spor yapan ve 56 normal aktif ergen çalışmaya alındı. Kemik mineral yoğunluğu niceliksel ultrasonografi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Düzenli spor yapan ergenlerin kemik mineral yoğunluğu düzenli spor yapmayanlara göre daha yüksek saptandı (p=0,011). D vitamini düzeyi düzenli spor yapan grupta daha yüksek bulundu (p<0,001). Düzenli spor yapan ergenlerin sıklığı yüksek eğitim düzeyi olan ebeveynlerin çocuklarında daha sık saptandı.

 

Sonuç: Ergenlik döneminde düzenli fiziksel aktivite kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilidir ve erken dönemde düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmelidir.

Keywords : Ergen, kemik mineral dansitesi, kantitatif ultrason, fiziksel aktivite