Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Güncellemesi- ASIA Bozukluk Skalası: Seviye Belirleme, Sınıflama ve Hasta Örnekleri

Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.77753

Omurilik yaralanmalı hastaların değerlendirilmesinde standart bir nörolojik değerlendirme yönteminin kullanılması iyileşme sürecini takip etmek, değişik tedavi yöntemlerinin etkilerini izlemek ve hastalıkla ilgilenenler arasında ortak bir dil oluşturmak için gereklidir. Omurilik yaralanmalı hasta değerlendirilmesi ve sınıflamasında bugün için en yaygın kullanılan yöntem American Spinal Cord Association (ASIA) ve International Spinal Cord Society (ISCoS) tarafından geliştirilen Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlardır. Bu makalenin amacı omurilik yaralanmalı hastanın değerlendirilmesinde güncel Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması İçin Uluslararası Standartlar’ın bir parçası olan ASIA Bozukluk Skalasını gözden geçirmek ve hasta örnekleri ile omurilik yaralanmalı hastada seviye belirleme, sınıflamanın özetlenmesidir.

Keywords : Omurilik yaralanması, ASIA Bozukluk Skalası, sınıflama