Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Anorektal Değerlendirme

Evrim Coşkun Çelik 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.00087

Anorektal muayene American Spinal Cord Association (ASIA) tarafından geliştirilen ve standardize edilen nörolojik muayenenin bir parçasıdır. Omuriliğin en kaudal lifleri olan S3, S4 ve S5 liflerini değerlendirmektedir.  Herhangi pozitif anorektal muayene bulgusu; inkomplet omurilik yaralanmasına işaret eder. 

Keywords : Anorektal muayene, omurilik yaralanması