Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Omurilik Yaralanmasında ASIA Değerlendirmesi-Tarihçe

Rıdvan Alaca 1
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.93653

Omurilik yaralı hastaların muayenesinde klinik ve bilimsel çalışma amaçlı standart bir değerlendirme zorunludur. Böyle bir standart değerlendirme için 1960’lardan bu yana birçok girişim yapılmıştır. Bu makale, değerlendirme yöntemlerinden en yaygın kabul göreni olan American Spinal Injury Association (ASIA) sınıflamasının tarihi, oluşturulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır.

Keywords : Omurilik yaralanması, uluslararası standartlar, nörolojik seviye, ASIA bozukluk skalası