Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1

Düşük gradlı B hücreli lenfomalı bir hastada iki taraflı fasiyal paralizi ve rehabilitasyonu

İlke Coşkun Benlidayı 1 ,Pelin Aytan 2 ,Neslihan Gökçen 1 ,Sibel Başaran 1 ,Emel Gürkan 2 ,Rengin Güzel 1
1 Department of Pyhsical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
2 Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.32068 Eş zamanlı iki taraflı fasiyal paralizi, nadir bir hastalıktır. İdiyopatik veya Lyme hastalığı, Guillain-Barre sendromu, sarkoidoz, viral enfeksiyonlar, sifiliz, pontin gliomlar ve lösemi gibi çeşitli hastalıklarla ilişkili olabilir. Altmış üç yaşında erkek hasta tam kan sayımında aşırı lökositoz ve yüzün sağ tarafında iki haftadır süren güçsüzlük ile hematoloji kliniğine başvurdu. Hastane yatışının yedinci gününde, yüzünün sol tarafında da güçsüzlük gelişti. Hasta iki taraflı fasiyal paralizi tanısı ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine sevk edildi. Elektroterapi, el masajı ve egzersizden oluşan bir rehabilitasyon programına başlandı. Her iki taraftaki yüz kaslarına haftada üç seans galvanik akım uygulandı. Dört haftalık elektroterapi, günlük masaj ve egzersiz ile 12 seans sonunda, yüzün her iki tarafında da, duyu ve yüz kası kuvveti bakımından anlamlı iyileşme elde edildi. Takip sırasında 12. haftada ilave iyileşme kaydedildi. Bu yazıda, düşük gradlı B hücreli lenfomaya bağlı iki taraflı fasiyal paralizi olan son derece nadir bir olgu ve elektroterapi ve rehabilitasyon teknikleri ile elde edilen iyileşme sunuldu. Keywords : Fasiyal paralizi; lenfoma; rehabilitasyon