Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Spina Bifida ve Rehabilitasyonu

Nihal Özaras 1
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.98250

Spina bifida (SB), gelişimsel bozukluk nedeniyle vertebra arka elemanlarının tam olarak kapanmamasıdır. Çocukluk çağı engellilik nedenleri arasında serebral palsiden sonra ikinci sıklıktadır. Genellikle lezyon altında ikinci motor nöron bulguları görülür; ambulasyon düzeyi ve hastaların kullandığı ortezler lezyon seviyesine göre değişir. SB’li hastalar hayatları boyunca çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıyadır. SB rehabilitasyonunda amaç, bu komplikasyonları önlemek ve hastanın fonksiyonel durumunu mümkün olan en iyi seviyede tutmaktır. Bu nedenle bebeklik döneminden başlayan ve ömür boyu süren rehabilitasyon programı aile merkezli olmalı ve multidisipliner bir ekiple birlikte yürütülmelidir. 

Keywords : Spina bifida, rehabilitasyon, egzersiz, ortez