Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Organofosfata bağlı gecikmiş nöropati: bir olgu sunumu

Şeniz Akçay Yalbuzdağ 1 ,Buğra İnce 2 ,Altınay Göksel Karatepe 2 ,İlker Şengül 2 ,Taciser Kaya 2
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2014.13549

Literatürde, organofosfat alımından sonra meydana gelen kolinerjik kriz çok iyi tanımlanmış olmasına rağmen, organofosfat intoksikasyonuna bağlı gecikmiş nöropati (OBGN) oldukça nadir tanımlanmıştır. Biz bu yazıda organofosfat (klorpifos) intoksikasyonundan sonra bilateral düşük ayak ve spastik parapleji tablosu ile kliniğimize başvuran ve OBGN tanısını alan bir olguyu sunmayı amaçladık. Hastanın nörolojik muayenesinde bilateral patellar derin tendon refleksi hiperaktifti, aşil refleksi alınamıyordu ve patellar klonus mevcuttu. Elektrofizyolojik çalışma sonuçları aksonal motor nöropati ile uyumluydu. Hasta, nörolojik rehabilitasyon programına alınarak bir çift plastik ayak bileği-ayak ortezi (PAFO) ve walker ile ambule hale geldi. Başlangıçtan altı ay sonra bilateral adduktor magnus (100U) ve adduktor longus (50U) kaslarına Botulinum toksin tip A enjeksiyonu yapıldı. Botulinum toksin enjeksiyonu sonrası kalça adduktörlerindeki spastisite, modifiye Ashworth derece 4’ten derece 3’e geriledi. Yedi aylık takip süreci sonunda, hastanın kas gücünde kısmi düzelme gözlemlendi ve hasta günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale geldi. Bu yazıda OBGN gelişmiş bir erkek hastanın klinik bulguları ve rehabilitasyon uygulamaları eşliğinde OBGN’nin olası mekanizmaları tartışılmış ve güncel literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords : Organofosfat, nöropati, parapleji