Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Notaljia parestetika tedavisinde kuru iğneleme ve kinezyolojik bantlama kombinasyonun etkinliği: Olgu sunumu

Volkan Subaşı 1 ,Tuncay Çakır 2 ,Mehmet Fatih Atasoy 1
1 Özel Özgür Yaşam Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Mersin, Türkiye
2 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.34022

Notalgia parestetika; kaşıntılı hiperpigmente cilt lezyonuna eşlik eden, yanıcı sırt ağrısı, hipoestezi ve parestezi gibi nörolojik semptomların görüldüğü bir klinik durumu tarifler. 68 yaşında kadın olgu yanıcı karekterli sırt ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurmuş, skapular bölgede mevcut olan kaşıntılı hiperpigmente cilt lezyonu tespit edilen hastaya notalgia parestetika tanısı ile kuru iğneleme ve kinesiotaping uygulanmıştır. Mevcut literatür bilgisinden farklı bir tedavi yaklaşımı uyguladığımız bu olgumuzu kısa bir literatür tartışması eşliğinde sunmayı amaçladık.

Keywords : Kuru iğneleme, kinezyolojik bantlama, notaljia parestetika