Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Türkiye’nin Trakya Bölgesinde Osteoporoz Prevalansı: Toplum Temelli Bir Çalışma

Yaşar Keskin 1 ,Murat Dinçer Çekin 2 ,Hakan Gündüz 3 ,Nimet Emel Lüleci 1 ,Esra Giray 4 ,Haydar Sur 5 ,Gülseren Akyüz 6
1 Department of Public Health, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Department of Health Management, Marmara University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Department of Health Management, İstanbul University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.34033

Amaç: Çalışma, Türkiye’nin Trakya bölgesinde osteoporoz prevalansını kestirmek ve ilgili risk faktörlerini ortaya çıkarmak amacıyla tasarlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Toplum temelli çalışma, yaşları 40 ile 89 arasında, 498 kadın ve 122 erkekten oluşan toplam 620 kişiyi kapsadı. Çalışmaya katılanların tıbbi geçmişlerini ve yaşam tarzlarını sorgulayan bir anket yüz yüze gerçekleştirildi. Kilo, boy, kulaç uzunluğu ve Dual-Enerji X-ray lazer absorpsiyometri ile baskın olmayan elin 2, 3 ve 4.parmaklarının orta falankslarından kemik mineral yoğunluğu ölçüldü.

 

Bulgular: Yaş, giyinme, düzenli egzersiz yokluğu ve doğum sayısı osteoporoz ihtimalini arttırıyor görünürken iyi eğitimli olma, ekonomik seviyenin yüksekliği, çay ve hafif alkol tüketimi, doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon replasman tedavisi osteoporozu yavaşlatıyor görünmektedir. Osteoporotik hastaların geçmişlerinde daha fazla kırık tespit edilmiştir. Osteoporotik kadınların boyu ve kilosu belirgin biçimde daha az bulunmuştur.

 

Sonuç: Yaşam stili osteoporoz prevalansını etkilemektedir. Çay ve alkol içmenin osteoporoz riski açısından etkisi tartışmalı görünmektedir. 

Keywords : Osteoporoz, kemik yoğunluğu, risk faktörleri, yaşam stili