Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Omuz Ağrısının Atipik Bir Nedeni

Gökhan SÖKER 1 ,Eda SÖKER 2 ,Bozkurt GÜLEK 1 ,Fatma Feride GÖRGÜLÜ 1 ,Bayram KELLE 3
1 Department of Radiology, Numune Teaching and Research Hospital, Adana, Turkey
2 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Numune Teaching and Research Hospital, Adana, Turkey
3 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.54037

Omuz ağrısı çok sık karşılaşılan bir şikayet olup, tüm kas iskelet sistemi yakınmalarının %16’sını oluşturmaktadır. Omuz eklemini ilgilendiren yapılara ve omuz eklemi dışı organlara bağlı birçok neden omuz ağrısına neden olabilmektedir. Bu yazıda omuz ağrısının atipik nedeni olan bir olguyu sunduk. Tek semptomu omuz ağrısı olan, sol subklavian arter anevrizması saptanan 52 yaşındaki hasta, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve BT- anjiyografi tetkikleri ile sunuldu. 

Keywords : Omuz ağrısı, subklavian arter anevrizması, bilgisayarlı tomografi, BT anjiyografi