Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Lumbosakral Pleksus Nöropatisi-İdiyopatik Siyatik Nöropati: Bir Olgu Sunumu

Sibel Kibar 1 ,Deniz Evcik 2 ,Saime Ay 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
3 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.19971

İyi bilinen diyabetik lumbosakral radikülo pleksus nöropatisi (LSRPN) yanında, non-diyabetik hastaların etkilendiği idiyopatik LSRPN hakkındaki klinik bilgimiz oldukça yetersizdir. Lumbosakral radikülo pleksus nöropatisi tanısı çok fazla akla gelmeyen ve operasyon gerektirmeyen bir hastalıktır. Aniden bel, bacak ağrısı ve alt ekstremitede motor güç kaybı şeklinde ortaya çıkan hastalıkta, akla gelmediğinde lomber diskopati ve radikülopati ön tanısıyla hastanın acil operasyona gitmesi kaçınılmazdır. İzole femoral sinir nöropatisi saptanan LSRPN olguları daha sık olarak bildirilse de, nadiren siyatik sinir mononöropati kliniği gösteren olgular da bulunmaktadır. Özellikle alt trunkus tutulumuyla ya da sadece siyatik sinir tutulumuyla giden olgular lomber disk patalojilerine bağlı radikülopatilerle daha fazla karışmaktadır. Bu makalede izole idiyopatik siyatik nöropati tanısı konulan ve takip edilen bir olgu sunuldu, idiyopatik LSRPN etyolojisi, tanısı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Keywords : İdiyopatik, lumbosakral, pleksus, siyatik, nöropati