Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Kronik Mekanik Bel Ağrılı 1120 Hastanın Özellikleri

Lütfiye Müslümanoğlu 1 ,Esra Arıkan 1 ,Bekir Durmuş 2 ,Mustafa Filiz 3 ,Ender Berker 4 ,Ayşegül Ketenci 5
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenköy State Hospital, İstanbul, Turkey
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mekanik kökenli kronik bel ağrısı, gelişmiş toplumlarda nezleden sonra ikinci sıklıkla doktora başvuru sebebidir ve sanayide önemli işgünü kaybına yolaçmaktadır. Hastalıkta son yıllarda giderek artan tanı, tedavi ve işgünü kaybına bağlı maliyet oranları nedeniyle risk faktörlerinin belirlenmesi, kronik hastaların özelliklerinin tanınması önem kazanmaktadır. Çalışmamıza, 1992-1997 yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bel Okulu ve Bel Ağrısı Ünitesi'ne katılan kronik mekanik bel ağrılı 1120 hasta alındı. Hastalar bir form ile demografik özellikler ve fonksiyonel yetersizlik, muayene ile klinik bulgular ve radyolojik bulgular açısından değerlendirildiler. Hastalarımızın büyük çoğunluğunu kadınlar (% 72.3) ve ev hanımları (% 70) oluşturuyordu. En fazl adisk patolojisi tanısı almışlardı. Fonksiyonel olarak orta derecede kısıtlılıkları mevcuttu. Bu sonuçlar, kadınların önemli bir risk grubunu oluşturduğu ve fonksiyonel yetersizliğin özellikle değerlendirilmesi gerektiği şeklinde yorumlandı

Keywords : Bel ağrısı, risk grupları, fonksiyonel yetersizlik.