Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Uygulanan Hızlandırılmış Rehabilitasyon Programının Sonuçları

Vedat Nacitarhan 1 ,Sami Hizmetli 2 ,Ece Kaptanoğlu 3 ,Hasan Elden 1 ,Erkan Mestçi 4 ,Mete Özyurt 5
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas
5 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum

Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yapıldı. Çalışmanın amacı ön çapraz bağ tamiri sonrasında uygulanan hızlandırılmış rehabilitasyon programının etkinliğini ortaya koymaktı. Çalışmaya 22 olgu alındı. Olguların ortalama yaşları 26.41+5.69 olup 18 (%81.82)'i erkek, 4 (% 12.18)'ü kadındı. Olgular 24 hafta boyunca takip edildiler. Başlangıçta ve 24'üncü haftalardaki Lysholm skorları bakımından anlamlı (p<0.05) farklılıklar vardı.

Keywords : Rehabilitasyon, Ön Çapraz Bağ