Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Fibromiyalji Tanısı Konan 220 Vakanın Klinik Özellikleri

Selami AKKUŞ 1
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Fibromyalji sendromu yaygın kas ve iskelet sistemi ağrıları, tutuklukve birlikte aşırı hassas noktalar ile karakterize bir klinik tablodur. Çalışmamızda fibromyalji vakalarının klinik özelliklerini, hastayı hekime getiren ilk semptomun hangisi olduğunu ve bu semptomlar arasındaki değişik ilişkileri araştırdık. Araştırmaya alınan 220 hastanın 182 (% 82.72)'si kadın, 38 (% 17.28)'i erkek, yaş ortalaması 42.4+12.1 yıl olarak saptandı. Genç hastalarda en sık rastlanan ilk semptom boyun ve omuz ağrısı iken, yaşlılarda bel ve diz ağrısının fazla olduğu tesbit edildi. Ortalama ağrı süresi 62.6+60.8 (3-300) ay olarak bulundu. Hastaların 187 (& 84.99)'sinde sabah yorgunluğu, 153 (% 69.54)'ünde halsizlik, 79 (% 35.90)'unda parestezi, 115 (% 52.27)'inde baş ağrısı, 35 (% 15.90)'inde spastik kolon ve 40 (% 35.90)'unda sendrom tespit edildi. Fibromyalji sendromlu hastaların çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta ve yaşa göre ilk semptom değişkenlik göstermektedir.

Keywords : Fibromyalji, klinik özellikler