Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Fibromiyalji ve Osteoartrozlu Hastaların Ağrı ile Başa Çıkma Davranışları

Safinaz Ataoğlu 1 ,Ahmet Ataoğlu 2 ,Mustafa Özkan 3 ,Aytekin Sır 2 ,Ferda Erdoğan 4 ,Kemal Nas 5 ,Ali Gür 6 ,Ayşegül Jale Saraç 7
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
6 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Diyarbakır

Ağrı kişinin hayatını önemli derecede etkileyen tıbbi ve psikososyal bir sorundur. Kronik ağrılı aynı romatizmal hastalığa sahip kişilerin ağrıdan farklı şekilde etkilendikleri görülmektedir. Bunun nedeni hastaların ağrı ile ilgili kullandıkları farklı başa çıkma yöntemlerine bağlanmaktadır. Çalışmamızda fibromiyaljili ve osteoartrozlu hastaların kullandıkları ağrı ile başa çıkma yöntemleri Ağrı ile Başaçıkma Ölçeği (ABÖ) kullanılarak değerlendirildi. Hastalara depresyon ve ağrı skalaları uygulandı. Fibromiyaljili hastalar ağrı ile başa çıkmada tıbbi çare arama ve çaresizlik girişimlerini daha fazla kullanırken, osteoartrozlu hastaların ise kendi kendine başa çıkma ve tıbbi çare arama girişimlerini daha fazla kullandıkları bulundu. Her iki grupta hastaların ağrı puanları ile Naliton depresyon puanları arasında anlamlı ilişki bulundu.

Keywords : Başa çıkma, fibromiyalji, osteoartroz.