Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Diz Osteoartritinin Rehabilitasyonunda Nöromuskuler Elektrik Stimulasyon ve Ev Egzersiz Programının Kantitatif Kas Güçlendirilmesi ve Fonksiyonel İyileşme Yönünden Karşılaştırılması

M. Naragi 1 ,Cihan Aksoy 2 ,Ayşegül Ketenci 2 ,Ayşe Karan 2
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Osteoartrit, günümüzde ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak giderek daha fazla görülmeye başlanan bir hastalıktır.Bu hastalıkta diz eklemi sık olarak tutulur. Diz osteoartritinin en önemli tedavi yollarından birisi, egzersizdir. Egzersiz çeşitli yollarla uygulanabilir. Nöromuskuler elektrik stimulasyon ve aktif egzersiz programları, diz osteoartriti tedavisinde sıkça kullanılır. Bu çalışmanın amacı bu iki tedavi yönteminin etkinliğini karşılaştırmaktır. Bu amaçla 40 hasta çalışmaya alınmış ve quadriceps'in izometrik kas gücü ölçümü, fonksiyonel kapasite ve ağrı gibi parametrelerle hastalar değerlendirilmişlerdir. Çalışmanın sonunda, nöromuskuler elektrik stimulasyonun özellikle 30 de yapılan ölçümlerde üstünlüğü gösterilmiştir

Keywords : Osteoartrit, egzersiz