Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde İstirahat, İstirahat + Fizik Tedavi ve İstirahat + Lokal Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği

Oya Topuz 1 ,Gülçin Gülşen Demirel 2 ,Demet Parlar 1 ,Feyza Boneval 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Çalışma elde parestezi şikayeti ile gelen ve karpal tünel sendromu tanısı konan 19 hastaya ait 30 el üzerinde yapıldı. Rastgele yöntem ile olgular eşit sayıda üç gruba ayrılarak; 1. gruba istirahat tedavisi, 2. gruba istirahat+parafin+ultrason tedavisi ve 3. gruba istirahat+lokal kortikosteroid enjeksiyonu tedavisi uygulanmıştı. olgular tedavi öncesi, tedavi sonrası, tedavi bitiminden 1 ay ve 3 ay sonra ağrı, uyuşma, yüzeyel dokunma, Tinel ve Phalen Testi parametrelerine göre değerlendirilerek uygulanan tedavilerin etkinliği istatistiksel olarak analiz edilmişti. Her üç grup tedavinin karpal tünel sendromu olgularında etkin tedaviler olduğu ve üç grubun tedavi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlaml bir fark olmadığı bulunmuştu. 3 aylık takiplerde istirahat uygulanan ve istirahatle birlikte lokal kortikosteroid enjeksiyonu uygulanan grupta anlamlı tekrar görüldü.

Keywords : Karpal tünel sendromu, konservatif tedavi