Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Romatoid Artrit Tedavisinde Metotreksat'ın Etkisi

Betül Turan 1 ,Konçuy Sivrioğlu 2 ,Jale İrdesel 3 ,Selçuk Küçükoğlu 1 ,Nilgün Çakın 4
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Romatoid artritli (RA) hastalarda metotreksat (MTX) tedavisinin etkisini, etkisinin ortaya çıkma zamanını ve yan etkilerini incelemek amacıyla 35 (% 83.3)'i kadın ve 7 (% 16.7)'si erkek 42 hasta çalışmaya alındı. B uhastalara en az 1 yıl süre ile hafta 7.5 mg MTX tedavisi uygulandı. Gece ağrısı, gündüz ağrısı, sabah sertliği, artritli ve artraljili eklem sayısı, eritrosit sedimantasyon hızında tedavinin 3. ayında tedavi öncesi değerlerine göre anlamlı düzelme gözlendi. MTX tedavisi ile ilgili yan etkiler 42 hastanın 6'sında görüldü. Bunlardan GİS yakınmaları tedavinin 3. ve 12. ayında toplam 4 hastada, karaciğer enzim yüksekliği 6. ayda 1 hastada yorgunluk 6. ayda 1 hastada gelişti. Bu sonuçlar ile RA tedavisinde MTX'in etkili bir ilaç olduğu, tedaviye cevabın 3. aydan itibaren ortaya çıktığı ve yan etkilerininkabul edilebilir olduğu sonucuna vardık.

Keywords : romatoid artrit, metotreksat, etki, yan etki