Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Myofasiyal Ağrı Sendromunun Tedavisinde Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu'nun Etkisi

Gürel Çırpanlı 1 ,Jale İrdesel 2 ,Orhan Özcan 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa

Çalışmada,trapezius kası üst bölümündeki tetik noktalara bağlı olarak gelişen Myosfasiyal Ağrı Sendromu'nun (MAS) tedavisinde Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu'nun (TENS) etkisi araştırıldı. Bu amaçla toplam 48 olgudan oluşan 16'şar olguluk 3 grup alındı ve I. gruba 100 Hz, 100 usn, duyum eşiğinin biraz üzerinde TENS; II. gruba 2Hz, 100 usn, duyum eşiğinin biraz üzerinde TENS; III. gruba da plasebo TENS uygulandı. Her olgu tedaviye başlamadan önce, ilk tedavinin hemen sonrasında, 21. haftanın sonunda ve 2. haftanın sonunda toplam 4 kez değerlendirildi. Değerlendirme parametreleri olarak ağrı, duyarlılık ve servikal lateral fleksiyon değerleri kullanıldı. Çalışma sonunda Mas'nun tedavisinde TENS'in her iki tipinin yararlı olduğu, ancak yüksek frekanslı TENs'in yararlı etkilerinin daha erken başladığı belirlendi. 2. haftanın sonunda ağrı azalması ve hareket açıklığı artışında plasebo TENS'in yararlı etkilerinin daha erken başladığı belirlendi. 2. haftanın sonunda ağrı azalması ve hareket açıklığı artışında plasebo TENS'indiğer iki TENS tipi kadar etkiliolduğu saptandı. Bunun yanında duyarlılıktaki azalmanın yüksek frekans uygulanan grupta daha erken ortaya çıktığını ve diğer iki gruba göre daha belirgin olduğu, düşük frekans uygulanan grupta ise kontrol grubuna göre daha erken ortaya çıktığı, ancak 2. haftanın sonunda aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir frak olmadığı belirlendi. Bu verilerin ışığında TENs'in MAS'nun tedavisinde etkili olduğunu, yüksek frekansta uygulanan TENs'in düşük frekansta uygulanan TENS'e ve plasebo TENS'e göre daha etkili olduğunu vurgulayabiliriz.

Keywords : Myosfasiyal Ağrı Sendromu, Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu, algometre