Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Osteoartritte Medikal Tedavi

Ülkü Akarırmak 1 ,Berna Çelik 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Osteoartritin tedavisinde temel hedefler ağrıyı azaltmak, eklem fonksiyonunu korumak ve iyileştirmek, hasta ve yakınlarını hastalık ve tedavisi konusunda eğitmektir. Bu amaçla kullanılan farmakolojik tedaviler analjezikler, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, topikal analjezikler, intra-artiküler enjeksiyonlar ve anti-depresanlardır. Farmakolojik olmayan tedaviler ise eğitim, yardımcı cihazlar, fizik tedavi ve egzersizdir. Bunun yanı sıra etkisi uzun dönem devam eden semptomların kontrolüne yönelik tedavi araştırmaları temel odağıdır

Keywords : Osteoartrit, medikal tedavi, ağrı