Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Yaşlılarda Ağrı Sorunu ve Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı

Ayşe Karan 1 ,Nurten Eskiyurt 2 ,Ahmet Öncel 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Ağrı, yaşlılarda yaygın ve karmaşık bir sorundur. Yaşlının yaşam kalitesini ve günlük fonksiyonlarını etkileyebilir. Yaşlanma ile ağrı algılanması değişebilir. Yaşlılarda lokomotor şikayetler ön planda olduğu için, en çok nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanılmaktadır. Yaşlılarda NSAİİ'lerin yan etkilerinin görülme olasılığı fazladır. Yaşlı bir kişide NSAİİ kullanımı gerektiğinde, iyi bir ilaç anamnezi alınmalı, ilaçlar arası etkileşim iyi bilinmeli ve ilaç seçimi titizlikle yapılmalıdır. Tedaviye küçük dozlarla başlanmalı, doz arttırımına gidilecekse kan düzeyine bakılmalıdır. Mecbur olmadıkça birden fazla ilaç verilmemelidir.

Keywords : Yaşlı, ağrı, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarlar