Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Kronik Bel Ağrısı Sendromunda Fibrinolitik Aktivite Değişikliği

İzzet Hoşgör 1 ,Hidayet Sarı 2
1 İstanbul Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kronik bel ağrısı sendromunda semptomların dalgalanma şeklinde görülmesi, radyolojik bulgularla ağrının şiddeti arasında zayıf bir korelasyonunun olması araştırıcıları bel ağrısı sendromunun patogenezinde mekanik sebepler dışında başka önemli sebeplerin de olup olmadığını araştırmaya sevketti.

Biz bu çalışmamızda kronik bel ağrısı sendromunun oluşmasında fibrinolitik aktivitenin oynadığı rolü araştırdık. Akut hecme dönemlerinde fizik tedavi kliniğine başvuran kronik bel ağrısı sendromu olan 74 hasta (Lomber spondiloz, kronik intervertebral disk hernisi, spinal stenoz, faset artrozu) ve 25 kişilik kontrol grubunda fibrinolitik aktivite; euglobulin erime zamanı, fibrin plak erime alanı yöntemi ile ölçüldü.

Sonuçlarımıza göre, kronik bel ağrıs ısendromu olan hastalarda kontrol grubuna göre gibrinolitik aktivitenin anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. Elde ettiğimiz bulgular kronik bel ağrısı sendromunun oluşmasında fibrinolitik defektin de önemli, rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Keywords : Kronik bel ağrısı, fibrinolitik aktivite.