Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 2

Serebral Palsi Rehabilitasyonunda EEG Bulgularının Prognostik Değeri

T. Şahiner 1 ,Hanifegül Taşkıran 2 ,A. Oğuzhanoğlu 1 ,N. Karakaya 3 ,T. Kurt 1 ,G. Ekici 3 ,E. Kavlak 3
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Okulu, Denizli

Bu çalışmada Bobath tekniği ile rehabilitasyon programında olan 32 serebral palsili hastanın EEG'leri değerlendirildi. Hastaların motor gelişimleri motor gelişim testi ile puanlandırıldı. 1 ile 9 puan arasında değerlendirilen EEG bulguları ve motor genişlik testi ile elde edilen skorların farkı ve aylık gelişim skorları, karşılaştırıldı. İstatistiki olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıc ahastalar normal EEG ve anormal EEG grupları olarak ikiye ayrıldığında da motor gelişim parametrelerinde de istatistiki olarak bir farkın olmadığı görüldü. Sonuç olarak bu çalışma ile rehabilitasyon programında beklenen gelişime EEG'nin normal ve anormal olmasının önemli bir faktör olamayacağı yargısına varıldı

Keywords : Serebral palsi, Bobath yöntemi, EEG.