Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

Romatoid Artritli Hastalarda Kardiak Mortaliteden Sorumlu Faktör Serum Lipid Profilindeki Değişimler midir?

L. Çolpan 1 ,Remzi Çevik 2 ,Ferda Erdoğan 3 ,Ayşegül Jale Saraç 4 ,Ali Gür 5 ,Kemal Nas 2
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Diyarbakır
5 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Romatizmal hastalıklar içinde lipid ve lipo protein metabolizması bozukluklarının da yer aldığı bazı metabolizma bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu konu özellikle serum lipid konsantrasyonlarındaki düzensizliklerin ateros kleroz ve koroner kalp hastalığına nedenolabileceği gösterildikten sonra önem kazanmıştır. Romatoid artritli hastalarda konsantrasyonlar tespit edilmiştir. Çalışmamızın amacı, romatoid artritli hastalarda serum lipid ve lipo protein seviyelerini değerlendirmek ve düzensiz lipid ve lipoprotein seviyelerinin koroner kalp hastalığı için risk faktörü olup olmadığını araştırmaktı. Bu çalışada 72 romatoid artritli (14 erkek, 58 kadın) ve 57 sağlıklı birey alınmış ve serum lipid ve lipoprotein ölçümleri yapılmıştır. Hasta grubunun total kolesterol (p<0.001), total lipid (p<0.001) ve trigliserid (p<0.001) VLDL-kol (p<0.001) ve apolipoprotein-B (p<0.05) düzeyleri kontrol grubuna göre analmıl derecede daha düşüktü ancak HDL-kol farklı değildi (p>0.05). Sonuç olarak çalışmamız, romatoid artritli hastalarda lipid ve lipoprotein metabolizmasının koroner kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğu bulgusunu desteklememektedir

Keywords : Lipid profili, romatoid artrit, kardiak mortalite.