Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Postmenopozal Osteoporozda Serum Magnezyum, Çinko Düzeyleri ve Kalsitonin Kullanımı Sonrası Bu Eser Elementlerdeki Değişimler

Ali Gür 1 ,Kemal Nas 2 ,Remzi Çevik 2 ,Ferda Erdoğan 3 ,Ayşegül Jale Saraç 4 ,M. Zair Düz 5 ,Remziye Altun 5
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Diyarbakır
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır

Normal iskeletmetabolizmasında eser elementlerin rolleri belirlenmiş olmasına rağmen postmenapozal osteoporozda eser elementler azerine kalsitonin tedavisinin etkisini bildirenlongitudinal çalışmalar çok nadirdir. Özellikle magnezyum (Mg) ve çinko (Zn) başta olmak üzere bası eser elementlerin organik matriks sentezi için gerekli olduu en az 30 yıldan beridir bilinmektedir. Mevcut çalışma 50 osteoporotik ve 20 non-osteoporotik postmenopozal kadın arasında Mg ve Zn eser elementleri açısından farklılık olup olmadığnı test etmek ve postmenapozalosteoporotik kadınlarda bu elementler üzerine 6 aylık kolsitonin tedavisininetkisini değearlendirmek için planlandı. Çalışmamızdamagnezyum 8p<0.05) ve çinkonun 8kp<0.001) serum değerleri osteoporotik kadınlarda kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha düşüktü. Ayrıca hasta grubu ve kontrol grubu arasında kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p> 0.05). Kalsitonin tedavisi alan hasta grubunda tedavinin birinci ayında çinko, üçüncü ayında magnezyum seviyelerinde istatistiksel olarak belirgin düzeyde düzelme (yükselme) olduğu görüldü. Başlangıçta hasta grubu ile kontrol grubu arasında belirginbir farklılık mevcutken; tedavinin 3. ayında farklılık yoktu. Bu sonuçlar, 1) postemapozal osteoporozlu kadınlarda kalsitonin tedavisinin serum Mg, Zn düzeyleri üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu, 2) osteoporozda serum Ca ve P düzeyleri normal olan hastaarda serum Mg, Zn düzeylerinin ölçümünün faydalı olabileceğini, 3) osteoporozun oluşumunda nutrisyonelbileşimlerin rolünü belirlemek için ileri düzeyde longitudinal çalışmaların yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Keywords : Postmenopozal Osteoporoz, Magnezyum, Bakır,Kalsitonin tedavisi.