Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Psikiyatrik Boyutu

Neşe Kocabaşoğlu 1 ,H. Cemal Kocabaşoğlu 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Cinsellik insanın major bir boyutudur. Spinal kord yaralanmalı insanlar ereksiyon ve ejakülasyon problemleri yaşarlar. Bu problemlerin sonucunda anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar gelişebilir. Spinal kord yaralanmalı hastalara psikiyatrik yardım kesinlikle gerekir.

Keywords : Spinal kord yaralanması, cinseldisfonksiyon, depresyon, anksiyete