Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Hemiplejik Hastalarda Sakatlık Listesi ve Rehabilitasyon Sonuçları

Kemal Nas 1 ,Ali Gür 2 ,Sevim Orkun 3 ,Safinaz Ataoğlu 4 ,Neşe Özgirgin 5 ,Ömer Satıcı 6 ,Ferda Erdoğan 7
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3 Ankara Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
4 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
5 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
6 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır
7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır

Hemipleji; sıklıkla hastaların hayatlarını kökten ve sürekli olarak değiştiren ciddi, kalıcı fonksiyonel kayıplara neden olan nörolojik bir hastalıktır. Serebrovasküler hastalıklarda fonksiyonel ve motor değerlendirme, rehabilitasyon programının etkinliği ve hedefinin saptanmasında önemlidir. Bu çalışmada, Chedoke-McMaster Stroke Assessment (CMSA) sakatlık listesi (Gross motor indeks ve Yürüme indeksi) ölçüm sonuçları ile Brunnstrom ve  Fonksiyonel bağımsızlık ölçüm (FIM) sonuçları arasındaki korelasyon değerlendirildi. Çalışmaya 40 hemiplejili hasta alındı. Vakaların 16'sı (%40) erkek, 24’ü (%60) kadındı. CMSA sakatlık listesi Gross motor indeks  sonuçları ile FIM’in Mobilite subskorları arasındaki korelasyon anlamlıydı (r=0,92, p<0,001). Benzer şekilde, CMSA  Yürüme İndeksi ile FIM Lokomotor subskorları arasındaki korelasyonun da anlamlı olduğu (r=0,96, p<0,001) belirlendi. Sonuç olarak hastanın fiziksel fonksiyonlarındaki küçük fakat önemli değişikliklerin saptanmasında, CMSA sakatlık listesinin geniş ve yararlı sonuçlar verdiği belirlendi.

Keywords : Serebrovasküler hastalıklar, sakatlık listesi, rehabilitasyon sonuçları.