Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Bone Mineral Density And Grade of Knee Osteoarthritis

Caner Özer 1 ,Ali Biçer 2 ,Hayal Güler 3 ,Canan Erdoğan 2 ,Günşah Şahin 4 ,Özlem Bölgen Çimen 4 ,Selda Bağış 5
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersi
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi
3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye

Kemik Mineral Yoğunluğu ve Diz Osteoartriti Derecesi Osteoporoz ve osteoartrit arasındaki  zıt ilişkiyi incelemek için yaş ortalaması 61.58±7.4 olan 92 kadın hasta, kemik mineral yoğunluğu ve diz osteoartriti (Amerikan Romatoloji Koleji  kriterlerine göre ) açısından değerlendirildi. Diz osteoartriti ekstansiyonda ağırlık verilerek çekilen anterior-posterior grafi ile değerlendirilip, Kellgren-Lawrence kriterlerine göre grade 0-4 arasında derecelendirildi. Vakaların 21’inde, grade 0 osteoartrit, 39’unda grade 1 osteoartrit, 22 sinde grade 2 osteoartrit ve 10 vakada grade 3 osteoartrit vardı. Femoral kemik mineral yoğunluğu (neck) ortalaması 0.7518±0.11 gr/cm2  (DEXA) olarak bulundu. Kemik mineral yoğunluğu ile diz osteartritin derecesi arasında ise istatiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu ( p>0.05). Sonuç olarak osteoartrit ve osteoporoz arasındaki ilişkiyi bazı faktörler etkileyebilir fakat osteofitin rolü tartışmalıdır

Keywords : Osteoporoz, Osteoartrit.