Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Omurilik Hasarlı Hastalarda Derin Ven Trombozu Profilaksisi ile Alınan Sonuçlar

Rıdvan Alaca 1 ,Bilge Yılmaz 2 ,A. Salim Göktepe 3 ,Haydar Möhür 3 ,Şükrü Gündüz 4
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Derin ven trombozu omurilik hasarlı hastalarda önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden birisidir. Bu çalışma; omurilik hasarlı hastalarda farklı antikoagülan profilaksi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 1998-2000 yılları arasında GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na başvuran 70 hasta üzerinde retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Hastaların 20’sinde warfarin, 43’ünde enoksaparin, 5’inde aspirin ve 2’sinde heparin tedavisi uygulandı. Hastalar kliniğe kabullerinde ve 3 ay süreyle venöz doppler ultrasonografi takipleriyle değerlendirildi. Sekizi warfarin ve 7’si enoksaparin kullanan hastalarda olmak üzere toplam 15 hastada (%21,4) derin ven trombozu gelişti. Enoksaparin kullanan bir hastada derin ven trombozunu takiben pulmoner emboli gelişti. Antikoagülan profilaksi uygulanan hastaların 11’inde (%15,7) çeşitli bölgelerde kanama şeklinde komplikasyonlar gelişti. Warfarin kullanan hastalarda komplikasyon oranı %25 iken, enoksaparin kullananlarda  %18,6 idi. Yapılan istatistiksel analiz sonucu; omurilik hasarlı hastalarda derin ven trombozunun önlenmesinde enoksaparinin warfarinden daha üstün olduğu değerlendirildi (t=3,4; p<0,05). Derin ven trombozu ve kanama komplikasyonu birlikte değerlendirildiğinde enoksaparin yine warfarine oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün bulundu (t=2,09; p<0,05). 

Keywords : Omurilik hasarı, derin ven trombozu, profilaksi