Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Spinal Kord Yaralanmalı Olgularda Safra Kesesi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Papatya Togay 1 ,Belgin Erhan 2 ,Alkan Öztürk 1 ,Müge Çerkeş 3 ,Ayşe Nur Bardak 4
1 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul
4 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada spinal kord yaralanmalı olgularda safra kesesi stazı, kolelithiasis sıklığı ve kontraktilitenin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Materyal ve metod: Çalışmaya yaş ortalaması 31 olan 6 tetraplejik, 23 paraplejik17 erkek ve 12 kadın olgu ile demografik özellikleri benzer 29 sağlıklı kontrol alındı.Olguların lezyon gelişim tarihleri 1992-2000 yılları arasında değişmekteydi. Olgular 8 saatlik açlık sonrası, 21 gr yağlı gıda alımından 30 ve 60 dak. sonra ultrasonografik olarak incelendiler.Safra kesesinde staz, taş oluşumu sıklığı değerlendirildi ve açlık ve rezidüel volümler ölçülerek ejeksiyon fraksiyonu hesaplandı.

 

Sonuçlar: Olguların % 58’inde üst GIS semptomları mevcuttu. En sık yakınma hazımsızlıktı. Safra kesesinin ultrasonografik değerlendirilme- sinde hiçbir olguda staz veya taş gözlenmezken, ortalama safra kesesi dinlenme volümü ve ejeksiyon fraksiyonu kontrollere göre düşük bulundu (p<0.05). Bu parametreler T10 düzeyi üzeri lezyonlu olgularda, T10 düzeyi altı olgulara göre ve komplet olgularda ise inkomplet olgulara göre düşük olarak tespit edildi (p>0.05).

Keywords : Spinal kord yaralanması, safra kesesi