Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Altered Work Distribution in The Lower Extremity While Walking in High-Heeled Shoes

Meltem Esenyel 1 ,Andrew Gitter 2 ,Gail Walden 3
1 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas
3 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas, USA

Bu çalışmanın amacı yüksek topuklu ayakkabı (YTA) ile yürüme esnasında alt ekstremite kaslarında iş dağılımı yönünden ortaya çıkan değişimleri belirlemek ve tarif etmektir. 3 boyutlu bilgisayarlı yürüme analiz sistemi kullanılarak 17 sağlıklı bayanın standardize edilmiş yüksek topuklu ayakkabı (YTA) ve alçak topuklu ayakkabı (ATA) ile yürü- mesi esnasında elde edilen kuvvet verileri kullanılarak yapılan iş miktarı hesaplandı. Çalışma bulgularına göre ayak bileği kaslarınca yapılan net işte A1 ve A2 fazlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma, bununla birlikte kalça H3 iş değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi. Bu çalışma bulguları YTA kullanımının alt ekstremite kinetik fonksiyonlarını ve iş dağılımını önemli ölçüde değiştirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak, ağrı şikayetlerinin değerlendirilmesi veya ayakkabı, tabanlık, topuk yükseltmesi ya da cerrahi girişimler planlanırken ayak postürünün muskuloskeletal hastalıklara olabilecek potansiyel katkı-sının gözönünde bulundurulması gerektiği vurgulanmalıdır.

Keywords : Yüksek topuklu ayakkabılar, alt ekstremite kinetiği, iş