Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Osteomalazi ve Normokalsemik Primer Hiperparatiroidizm. Bir Olgu Sunumu

Levent Özgönenel 1
1 Kemerburgaz Üniversitesi, Medikal Park Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

43 yaşında bayan hastanın, yürümede zorluk, bel ağrısı, kalça ve her iki omuzda ağrı şikayetleri mevcuttu. Fibromiyalji ön tanısı düşünülen hastanın düşük serum fosfor ve 25-OH D konsantrasyonları ve normal serum kalsiyum seviyesi tespit edildi. PTH ve ALP yüksekti. Röntgen incelemelerinde osteopeni, çeşitli büyüklüklerde kistik kemik lezyonları ve pseudofraktür vardı. Tüm vücut kemik sintigrafisinde kemik lehine artmış yoğun aktivite tutulumları ve multipl fokal artmış aktivite tutulumları mevcuttu. US ve sintigrafi ile bir paratiroid adenom tespit edildi. Adenektomiden sonra hastanın biokimyasal ve radyolojik bulguları düzeldi. Hastanın kliniği normale döndü ve şikayetleri geriledi.

Keywords : Primer hiperparatiroidizm, osteomalazi