Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Olgu Sunumu: İdiyopatik Hipermobilite Sendromlu Hastada Erken Başlangıçlı Hemokromatik Artropati

Demet Ofluoğlu 1 ,Osman Hakan Gündüz 2 ,Nadire Özaras 3 ,Önder Kayhan 4
1 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Hemokromatoz gastrointestinal sistemden uygunsuz artmış demir emilimi ve bunun sonucu dokularda demir depolanması ile seyreden ve sıklıkla HLA A3, B7, B14 doku antijenleri ile ilişkili genetik geçişli bir hastalıktır. Hemokromatozda artropati özellikle ileri yaşlarda görülen ve sık karşılaşılan bir klinik bulgudur. Karakteristik radyolojik bulgular sıklıkla el bileği, metakarpofalengeal eklemlerinde görülürken, kalça, diz ve ayak bileği eklemleri de tutulabilir. Bu yazıda bilateral omuz, diz ve ayak bileklerinde ağrı ile başvuran 34 yaşındaki hemokromatozlu erkek hasta sunuldu. Radyolojik incelemede her iki ayak bileğinde osteoartrit ile uyumlu bulgular yanında, dizlerinde ise kondrokalsinoz izlendi. Hastada aynı zamanda hipermobilite sendromunun tüm majör kriterlerini karşılayan fizik muayene bulgularına rastlandı. Hipermobilite sendromu ile birlikte görülen bu hemokromatoz olgusunda artropatinin erken yaşta görülmesini hipermobilite sendromu ile birlikte olmasından kaynaklandığı düşünüldü.

Keywords : Hemokromatoz artropatisi, hipermobilite sendromu, osteoartrit, kondrokalsinoz