Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto-Aksiel Subluksasyon Sıklığı

Mehmet Kırnap 1 ,M. Çalış 1 ,AP. Çelik Menkü 1 ,N. Erdoğan 2 ,M. Öztürk 2
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kayseri

Bu çalışma romatoid artritli (RA) hastalarda önemli komplikasyonlara yol açabilen atlanto aksiel subluksasyon (AAS) sıklığını araştırmak amacıyla yapıldı. Bu nedenle 43’ü kadın, 17’si erkek toplam 60 RA’lı hasta çalışmaya alındı. AAS’u değerlendirmek amacıyla tüm hastalardan fleksiyonda leteral ve servikal odontoid grafileri alındı. Ayrıca hastalık süreleri ve klinik özellikleri de kaydedildi. Hastaların %8.3’ünde anterior AAS ve %6.6’sında lateral eklem aralığında asimetrik daralma ve eklemde düzensizlik tespit edildi. Sonuç olarak konvansiyonel radyografi RA’li hastalarda AAS’u değerlendirmede faydalı ve ucuz olduğu için tercih edilebilir bir yöntemdir.

Keywords : Romatoid artrit, atlanto-aksiel subluksasyon, sıklık