Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

Erkan Kozanoğlu 1 ,Kamil Göncü 2 ,Fikret Çetik 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Adana

Tekrarlayan polikondrit, temel olarak kulaklar, burun, trakeobronşiyal ağaç ve periferik eklemler gibi kartilajinöz yapıları tutan, nadir olarak görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Sistemik tutulum ile vaskülit, bu sendromda ciddi sonuçlara ve ölüme yol açabilmektedir. Tekrarlayan polikondrit tanısı, spesifik bir laboratuvar bulgusu olmadığından klinik olarak koyulmaktadır. Bu makalede, sakroiliiti olan tekrarlayan polikondritli bir olgu sunulmuş ve konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords : Tekrarlayan polikondrit