Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Multipl Skleroza Bağlı Spastisitenin Tedavisinde İntratekal Baklofen Kullanımı: Bir Olgu Nedeni İle-Olgu Sunumu

Şansın Tüzün 1 ,Ahmet Dinç 1 ,Ferit Pekel 2 ,Murat Hancı 3 ,Ayşe Altıntaş 4 ,Aksel Siva 4
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ağrı Anabilim Dalı, İstanbul
3 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Birinci motor nöron hasarına bağlı olarak oluşan spastisitenin tedavisinde, bir çok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Birinci motor nöron bulgusu veren multipl sklerozlu hastamızda şiddetli (5. derece) spastisite mevcuttu. 5 yıldır 30mg/gün oral baklofen tedavisine rağmen olgunun spastisitesinde belirgin bir düzelme gözlenmedi. Olguya Nöroloji, Algoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Nöroşirurji disiplinlerince intratekal baklofen uygulanmasının uygun olduğuna karar verildi. İntratekal baklofen uygulanmasının multipl skleroza bağlı spastisitenin tedavisindeki etkinliği tartışıldı.

Keywords : Multipl skleroz, intratekal baklofen, spastisite